Wanneer u heeft besloten om mee te doen aan ons onderzoek, vallen alle gegevens die wij ontvangen onder het beroepsgeheim en garanderen wij u strikte vertrouwelijkheid. Dit betekent dat de privacy van u en uw kind maximaal beschermd is en blijft. Er wordt op geen enkele wijze vertrouwelijke informatie of persoonsgegevens van of over u en uw kind naar buiten gebracht. De opslag van gegevens vindt plaats in een beveiligde locatie bij de Erasmus Universiteit Rotterdam

Ethische Commissie

Dit onderzoek is goed gekeurd door de Ethische Toetsingscommissie van de Erasmus Universiteit Rotterdam. De voor dit onderzoek internationaal vastgestelde richtlijnen zullen nauwkeurig in acht worden genomen.