Het huisbezoek bestaat uit 3 onderdelen per ouder. Hieronder leest u meer over de drie verschillende onderdelen van een huisbezoek. In totaal duurt het huisbezoek ongeveer 1,5 uur per ouder en 3 uur in totaal.

Vragenlijst

Tijdens het huisbezoek start u met het invullen van een vragenlijst. We doen dit om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van uw situatie thuis en de opvoeding van uw kind. De vragen gaan bijvoorbeeld over opleidingsniveau, werk, verdeling van de opvoedtaken, opvattingen over de opvoeding en de ontwikkeling van uw kind.

Spelopdrachten

Daarna vragen we u om samen met uw kind te gaan spelen. Wij vragen u bijvoorbeeld om samen met uw kind met blokken te spelen, fysieke spelletjes te doen en vrij te spelen. We maken hier video-opnames van, zodat de onderzoekers de beelden op een later moment kunnen analyseren.

Observatie

Tot slot observeren we uw dagelijkse omgang met uw kind. Bijvoorbeeld eten of spelen met uw kind. Hier worden geen filmbeelden van gemaakt.