Extra corona-meting

De corona-maatregelen van afgelopen jaar hebben een grote impact gehad op ons dagelijks functioneren. In het voorjaar lag de samenleving grotendeels stil en werden ook alle kinderopvanglocaties en scholen gesloten voor ouders die geen vitale beroepen uitoefenden. Tijdens deze uitzonderlijke tijd hebben wij alle gezinnen die deel hebben genomen aan de huisbezoeken een online vragenlijst verstuurd om inzicht te krijgen in hoe gezinnen onder deze corona-maatregelen functioneren. Van vrijwel alle gezinnen hebben zowel de vader als de moeder deze vragenlijst ingevuld. Onze dank hiervoor is groot! Het is erg waardevol voor ons om inzicht te hebben in hoe het gezinsleven eruitziet ten tijde van de corona-crisis. Zo kunnen wij bijvoorbeeld nagaan of, en in welke mate, gedragingen en gevoelens veranderden in tijden van corona.

Wij wensen iedereen nog veel gezondheid en sterkte toe in deze onzekere tijden!