3HOEK in de media

In september is een artikel over het 3HOEK Onderzoek verschenen in New Scientist waarin hoofdonderzoeker prof. dr. Renske Keizer praat over de rol van vaders in de opvoeding en het vaderschapsverlof. Het artikel is hier te lezen:

https://www.newscientist.nl/blogs/vaders-zijn-even-belangrijk-voor-de-ontwikkeling-van-kinderen-als-moeders/