En nu: verwerken van de data!

Nu alle huisbezoeken zijn afgerond, zijn de data voor deze ronde…